หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว3103 ลว. 11 ต.ค. 61 - ด่วนที่สุด แจ้งแนวการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ไตรมาส 1 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
11 ตุลาคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
95
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:03:08 น. 122.154.xxx.xxx
2 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:04:42 น. 159.192.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:14:48 น. 203.157.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:16:43 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:18:56 น. 122.154.xxx.xxx
6 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 11 ต.ค. 2561 เวลา 17:05:17 น. 61.19.xxx.xxx
7 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 11 ต.ค. 2561 เวลา 18:15:46 น. 203.157.xxx.xxx
8 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 12 ต.ค. 2561 เวลา 08:23:49 น. 118.172.xxx.xxx
9 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 12 ต.ค. 2561 เวลา 09:36:21 น. 124.122.xxx.xxx
10 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 12 ต.ค. 2561 เวลา 10:27:32 น. 203.157.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ต.ค. 2561 เวลา 11:40:18 น. 122.154.xxx.xxx
12 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ต.ค. 2561 เวลา 15:13:23 น. 203.157.xxx.xxx
13 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 16 ต.ค. 2561 เวลา 09:48:09 น. 203.157.xxx.xxx